นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy )

 • 1. การเก็บข้อมูลของสมาชิก ( Description Of Service )
  • 1.1 เว็บไซต์ teepak360 เก็บข้อมูลของคุณที่สมัครสมาชิก อีเมล์และรหัสผ่านของคุณ เพื่อการอ้างอิงการเข้าใช้งานระบบ และเพื่อใช้ในการแจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
  • 1.2 เว็บไซต์ teepak360 เก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, การเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Addess, ข้อมูลชนิดเว็บบราวเซอร์, วัน เวลา ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์
  • 1.3 ข้อมูลอื่นๆ

 • 2. คุกกี้ (Cookie)

       เว็บไซต์ teepak360 ใช้คุกกี้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบครั้งต่อไป หรือการเรียกดูข้อมูลของที่พักที่สมาชิกได้ทำการลงข้อมูลไว้แล้ว ได้สะดวก รวดเร็ว

 • 3. การใช้งานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล ( Using data and information )

       เว็บไซต์ teepak360 ใช้ข้อมูล และการเผยแพร่ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ใช้ในการสื่อสาร ติดต่อ แจ้งเตือนข่าวสารให้กับคุณ ในทางด้านกฎหมาย จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามความต้องการของกระบวนการทางด้านกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือ การร้องขอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

 • 4. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ( Modifications To Service )

       เว็บไซต์ teepak360 ขอสงวนสิทธิ์ปรับปรุง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวให้เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน