ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( Term And Conditions )

      เว็บไซต์ teepak360 ในการดูแลของบริษัท เอวีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เว็บไซต์ teepak360 ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการเว็บไซต์ เราจำเป็นต้องมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

 • 1. การใช้งานเว็บไซต์ ( Description Of Service )

       เว็บไซต์ teepak360 เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลหอพัก อพาร์ทเมน์ ห้องพักชั่วคราว รายวัน รายเดือน เพื่อความความปลอดภัยในการใช้บริการ เราจึงมีข้อตกลงในการเข้าใช้งาน เว็บไซต์ teepak360 ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินด้านปัญญา ทั้งบุคคลและ/หรือ ของบริษัท ไม่ลงข้อมูลที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม รูปภาพ และหรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม รวมทั้งข้อความ รูปภาพที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการเมือง หมิ่นประมาท อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อบริษัท หรือบุคคลภาพนอก หากปรากฏมีการละเมิด บริษัท ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

 • 2. การจำกัดความรับผิดชอบ ( Disclaimer Policy )

       เว็บไซต์ teepak360 เรียนให้ทราบว่า บริษัทเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล ไม่ใช่หุ้นส่วน หรือเจ้าของข้อมูลในหอพัก อพาร์ทเมนท์ บ้านเช่า หรือบริการให้เช่า หากการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ, ความรับผิดชอบ ภาระผู้พ้นทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ แต่หากข้อมูลมีเกิดผิดพลาด ทางเรายินดีแก้ไขข้อมูลที่เจ้าของข้อมูล/บริษัท แก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อมูลของเจ้าของข้อมูล/บริษัท

 • 3. ลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย ( Copyrights )

       เว็บไซต์ teepak360 ของแจ้งให้ทราบว่า เครื่องหมายทางการค้า รูปภาพ ชื่อทางการค้า ข้อมูล เนื้อหา หรือส่วนต่างๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทางทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ ปลอมแปลง หรือการนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ไปแสวงหาผลประโยชน์ ทางการค้า หรือ หาประโยชน์ทางมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

 • 4. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ( Modifications To Service )

       เว็บไซต์ teepak360 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข รวมถึงการปิดปรับปรุงซอฟแวร์ของเว็บไซต์ หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิค ด้วยเหตุใดๆก็ตาม โดยเว็บไซต์ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ หลักเกณฑ์การลงโฆษณา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเห็สมควร